Felles Stille Meditasjon

 

Når: Hver mandag

Kl. 18.30 Introduksjon til nybegynnere. Vi går gjennom grunnleggende informasjon om meditasjon og sittestilling.

Kl. 19.00 Felles meditasjoner

Kl. 20.00 Diskusjonsgruppe

Hvor: Skogens hus, Pedersgata 32 C, 4013 Stavanger

Vi har puter og pledd til å sitte på.

 

Bodhi Path Stavanger er en ikke profittbasert gruppe, registrert som en frivillig organisasjon med org.nr. 919414162 i Brønnøysundregisteret. For å opprettholde et felles meditasjonslokale og invitasjon av lærere med godkjent utdannelse innenfor buddhisme, er gruppen avhengig av økonomisk støtte. Dette kan utføres på forskjellige måter.

Medlemskap 1500 kr. per år. Betaling kan utføres via Nettbank, enten som en engangsbetaling eller fast trekk. Stavanger Bodhi Paths kontonr. er 3201 39 51 828. En kan også bruke Vippsnr. 140713.

Et annet alternativ er "drop in" donasjon i meditasjons-lokalet. Minimum

donasjonsbeløp er foreslått til kr. 50.

 

Med denne støtten er en med å bidrar til en felles vekst og utvikling innenfor meditasjon/buddhisme i Stavanger og Norge.

 

Med et rolig sinn kommer muligheten til å praktisere innsiktsmeditasjon, som innebærer analyse av sinnets sanne natur. Gjennom disse øvelsene av ro-varig meditasjon og innsikt kan vi fjerne slør av uvitenhet og forvirring som hindrer oss fra å oppleve den freden og klarheten som allerede er tilstede i våre sinn.

 

Copyright © All Rights Reserved